Ny region i Midt-Norge !

Norges Rugbyforbund inviterer til opprettelse av Region Midt  Onsdag 16. februar - kl 18.00 til 19.30 (Digitalt).

    

Norges Rugbyforbund inviterer til stiftelsesmøte i Region Midt    Onsdag 16. februar – kl 18.00 til 19.30 (Digitalt)
Vi håper at alle klubber i Trøndelag og Møre og Romsdal stiller opp på denne historiske begivenheten!
All documents are in English for our English speaking members. (See below)
Invitasjon til stiftelsesmøte i Region Midt
ENGELSK Invitasjon til stiftelsesmøte i Region Midt

Agenda stiftelsesmøte Region Midt
Forretningsorden stiftelsesmøte region midt
LOV FOR NRF REGION MIDT
Organisasjonsplan for NRF Region Midt_
FORSLAG Budsjett 2022_ (002)
Forslag til medlemskontingent + kandidater (003)


Saker som klubber ønsker tatt opp på stiftelsesmøte må sendes til NRF styret innen 2. februar.
Saker sendes til Norges Rugbyforbund på email
sigrid.dyrkorn@rugby.no – emne: Sak til stiftelsesmøte Region Midt. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før stiftelsesmøtet på www.rugby.no. Dette vil i tillegg bli sendt ut på mail i forkant av møtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NRF lov§15 .

 

Informasjon om NRF Region Midt.

Regionen strekker seg over fylkene:

  • Trøndelag
  • Møre og Romsdal

 Formål

Region Midt sitt formål er å arbeide for rugbyidrettens utvikling innen regionen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå NRF i alle spørsmål som gjelder rugbyidretten innen regionen.

 

Kandidater til valget på Stiftelsesmøtet

På vegne av NRF styrets fungerende valgkomite frem til stiftelsesmøtet i NRF Region Midt, ønskes kandidater til valget på stiftelsesmøtet.

 

Det søkes kandidater til:

Styre:

  • Leder
  • Nestleder
  • 1 styremedlem
  • 1 varamedlem

Kontrollkomite:

  • 2 medlemmer
  • 1 varamedlem

 

Kandidater som fremmes bør være forespurt på forhånd.

Følgende informasjon ønskes om kandidaten(e):

Navn:

E-post:

Tlf.

Ønsket verv i region:

Medlem i klubb:

Verv/rolle i dag:

Evt. annen info om kandidaten:

 

Kandidater sendes til sigrid.dyrkorn@rugby.no og karina.breuer@rugby.no innen 2. februar.

Valgkomiteen består av:

  • Sigrid Dyrkorn
  • Karina Breuer

 

 

Les mer om valgbarhet & stemmerett i NIF’s lover:

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

 

 

 

Close Button