NIF Hederstegn er tildelt Erik Baret

Erik Baret ble NIFs Hederstegn under NM i Rullestolrugby i Skien.

Baret er tildelt NIFs hederstegn i sølv for sitt arbeid og engasjement for rullestolrugby  gjennom over 10 år som styremedlem i Norges Rugbyforbund.

En vel fortjent oppmerksomhet fra NIF til Erik Baret, som ikke bare vært et rivjern for rullestol rugby for og bygge opp sporten i Norge til der vi er i dag, men har også vært en pådriver for alle våre grener i NRF som styremedlem i mer enn 10 år med hovedansvar for rulle og NRFs økonomi. Jeg ser frem til og nyte godt av Eriks ekspertise i mange år fremover. Jeg kan bare henge meg på NIF og si godt jobbet og vel fortjent. Per Thorkildsen, President NRF

Hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, ansatte eller utøvere;
Tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett over en periode på til sammen mer enn 10 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Beslutning om tildeling NIFs Hederstegn ble gjort av komiteen for NIFs utmerkelser.

Erik Baret er tildelt NIFS hederstegn i sølv. Fra venstre: Anne Katrine AAS, fagkonsulent Vesfold og Telemark Idrettskrets, Erik Baret og Julie Aas-Bergsholm, styremedlem i Vestfold og Telemark Idrettskrets

Om Komité for NIFs utmerkelser
• Komiteen oppnevnes for fire år av gangen, henholdsvis i etterkant av et Idrettsting og av det nyvalgte idrettsstyret. Komiteens medlemmer kan oppnevnes på nytt etter endt fireårsperiode.
• Komiteen består av tre personer:
– En representant fra idrettskretsene
– En representant fra særforbundene
– En representant fra idrettsstyret, eller en person som idrettsstyret har delegert myndigheten til.
• En ansatt i NIFs administrasjon er komiteens sekretær

Close Button