Har du tatt Trenerattesten?

Trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Ta den i dag.

 Idrettstinget har vedtatt at det er obligatorisk med trenerattest for alle trenere i norsk idrett.​

Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. 

Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som er de viktigste oppgavene som skal løses.
Dette skal gi en felles grunnforståelse og forventningsavklaring for alle involverte.

Dette betyr at alle trenere i våre klubber må gå inn på www.idrettsforbundet.no/trener og gjennomføre Trenerattesten.

For bruksanvisning se her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-trenere/

Er du leder i klubb, så kan du gå inn å sjekke at alle trenere i din klubb har tatt trenerattest.

Close Button