Endring av reglement XV

Styret i NRF har vedtatt å endre reglementet til XV i forhold til poengfordeling.

Her er regelverket til seriespill XV som er under oppdatering 

Her er det nye vedtaket som trer i kraft umiddelbart:

 

Følgende tekst erstatter tekst i romertall «VII Poeng» under punkt «e. Krav til arrangør»

 

VII. Følgende poeng tildeles basert på resultatet av hver kamp:

  • Laget som vinner kampen tildeles fire (4) poeng. Hvis laget har scoret fire (4) tries eller mer, får laget fem (5) poeng.
  • Laget som taper kampen får null (0) poeng. Hvis laget scorer (4) tries eller mer, eller taper med en margin på syv poeng eller færre, får laget ett (1) poeng. Dersom laget scorer (4) tries eller mer og taper med en margin på syv poeng eller færre, får laget to (2) poeng.
  • Ender en kamp uavgjort skal hvert lag tildeles to (2) poeng, og alle lag som scorer (4) tries eller mer får ett (1) ekstra poeng.

 

Close Button