Valgkomitéen søker etter kandidater

I år er det forbundsting for Norges rugbyforbund, og det betyr at vi i valgkomitéen ser etter kandidater til forbundsstyret, disiplinærkomitéen og kontrollutvalget.

 

/english below/

I år er det forbundsting for Norges rugbyforbund, og det betyr at vi i valgkomitéen ser etter kandidater til forbundsstyret, disiplinærkomitéen og kontrollutvalget.

Forbundsstyret består av president, visepresident, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Forbundsstyret leder organisasjonen mellom tingene. Styremedlemmene påtar seg ulike ansvarsområder og jobber tett med generalsekretær og forbundets ulike utvalg.

Disiplinærkomitéen håndterer disiplinærsakene som oppstår. Disiplinærkomitéen består av en leder og minst tre medlemmer.

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at forbundsstyret gjør det som er bestemt på forbundstinget, følger gjeldende regelverk, og forvalter økonomien på forsvarlig vis. Kontrollutvalget består av to medlemmer og to varamedlemmer.

Vi vil gjerne ha inn dyktige kandidater som har lyst til å gjøre en innsats for forbundet. Man velges for to år. Meld gjerne din interesse eller tips oss om noen du kjenner i skjemaet under, eller per epost. Dere ute i klubbene kjenner helt sikker til noen flotte aktive personer som kunne gjort en god jobb, de vil vi gjerne høre om.

https://forms.gle/DG5jP6pczfSrqRsB7

Mvh

Valgkomitéen

Valg@rugby.no

 

English:

The election committee seeks candidates

The general assembly for the Norwegian Rugby Federation is coming up in the end of the spring. This means that the election committee is looking for candidates for the board of the rugby federation, for the disciplinary committee, and for the control committee.

The board of the federation consists of the president, the vice-president, four board members, and two deputy members. The board works closely with the general secretary and other committees in the federation.

The disciplinary committee handles disciplinary cases, as the name suggests. The disciplinary committee consist of a leader and at least three members.

The control committee checks that the board follows the direction given by the general assembly, manage the finances reasonably, and follows the relevant laws and regulations. The control committee consists of two members and two deputy members.

Our ambition is to find dedicated candidates who are motivated to work for the federation. You are elected for a period of two years. If you are interested or know someone who might be, please fill out the attached form or email us at valg@rugby.no. We are certain that you might know someone in your local club who actively participate and who would do a great job – these are the people we want to get to know!

https://forms.gle/DG5jP6pczfSrqRsB7

Best regards,

The Election Committee

 

Close Button