Prøv og stopp oss!! Nytt prosjekt!

Norges Rugbyforbund: «Prøv og stopp oss» er valg ut av NIF som pilotprosjekt for inkludering og mangfold!

Krafttak for mangfold inkludering i idretten fikk inn 102 søknader- Prøv og stopp oss var et av prosjektene som ble plukket ut.

–Dette betyr at vi kan fortsette den gode satsingen vi allerede har gjort på kvinnerugby i Norge med forsterket kraft på inkludering, sier Anne Cathrine Røste, generalsekretær i Norges Rugbyforbund.
–Hovedmålet med prosjektet er å styrke vårt inkluderingsarbeid og arbeide for kjønnsbalanse og likestilling i rugby. Vi skal ha kvinnelige trenere, dommere og styremedlemmer fra mange ulike nasjonaliteter som forbilder i vårt forbund. Dette prosjektet setter integrering og arbeid med bedre kjønnsbalanse i system. Vi har mange medlemmer fra ulike nasjonaliteter i vårt forbund, prosjektet sørger for at vi kan ta bedre vare på disse gjennom opplæring og systematisk opplæring.

Prosjektgruppen som består av Zunaira Bhutta, Jules Crossley-Nilsen, David Gould, Lars Thorkildsen og Anne Cathrine Røste, har allerede startet opp arbeidet med prosjektet og kommer til å jobbe med tett med klubbene i tiden fremover.

Mange søknader

– Vi er veldig fornøyde med kvaliteten på søknadene, men også spennvidden i pilotprosjektene. Vi har fått inn søknader fra særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag,

sier prosjektkoordinator for pilotprosjekter, Lars Neerbye Eriksen, som har ledet prosessen med å velge ut de første prosjektene.

De utvalgte pilotprosjektene spenner fra arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer i ishockey til jentesatsing i basketball.

Krafttak for mangfold og inkludering skal utvikle ny kunnskap og nye indikatorer og verktøy som kan brukes til å styrke mangfolds- og inkluderingsarbeid i norsk idrett.

Prosjektleder for Krafttaket, Biayna Sardarian, forteller at pilotprosjektene skal bidra til at man får konkrete erfaringer med ulike tilnærminger og tiltak i organisasjonsledd, som andre deler av idrettsorganisasjonen kan dra nytte av. Hun minner også om at det allerede 1. desember er ny mulighet for å søke om midler for de som ikke nådde opp i første runde.

Krafttak for mangfold og inkludering er et treårig prosjekt, finansiert av et ekstraordinært tilskudd på 30 mill. kroner. Krafttaket skal gi idretten mulighet til en ekstra satsing på mangfold og inkludering. Les mer om prosjektet her.

Følgende pilotprosjekter er valgt ut i første runde:  

 • Nordland idrettskrets: «Idrett for alle»
  Arbeid med kjønnsbalanse og likestilling, sosiale- og kulturelle barrierer, og deltaking blant personer med funksjonsnedsettelser.
 • Norges Ishockeyforbund: «Håkkihoder Grüner»
  Arbeid for bedre kjønnsbalanse og likestilling, og mot sosiale og kulturelle barrierer.
 • Norges Rugbyforbund: «Prøv og stopp oss»
  Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, og mot sosiale og kulturelle barrierer.
 • FK Vigør: «Vigør Samfunn»
  Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer, kjønnsbalanse og likestilling, rasisme, diskriminering og hets.
 • Norges Svømmeforbund: «Oppstartsgrupper parasvømming»
  Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelser.
 • Oslo idrettskrets og Viken idrettskrets: «Krafttak inkludering Oslo og Viken»
  Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, og mot sosiale og kulturelle barrierer, hets, rasisme, og diskriminering.
 • Centrum Tigers: «Jentesatsing»
  Arbeid for likestilling og kjønnsbalanse.
 • Tromsø Basketballklubb: «Basket for alle»
  Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, og mot sosiale og kulturelle barrierer.
Close Button