Home Events Netvverksmøte: Kvinnerugby i Norden

Netvverksmøte: Kvinnerugby i Norden

På dette møte skal vi hente inspirasjon fra våre nordiske naboer og diskutere hva vi kan lære og hvordan vi kan jobbe tettere sammen om felles problemstillinger.
Alle som er involvert i kvinnerugby som leder, trenere og tillitsvalgte er hjertelig velkommen!
Topic: Samling nr 4: Kvinnerugby i Norden
Time: Aug 10, 2021 07:00 PM Oslo
Meeting ID: 962 4354 7119
Påmelding til: acr@rugby.no

Lurer du på noe?

    Kontakt oss

    Close Button