Home Events Event Union National Junior Rugby Training

National Junior Rugby Training

Training Camp 2024 nr 2
Kjære alle,Vi er glad å kunngjøre vår Nasjonale Junior Treningssamling som vil finne sted i Oslo lørdag 20. april.

Samlingen er åpen for deltakere i alderen 14 til rett under 18 år.

Bli med oss på Sagene og møt opp presis kl. 09:00, hvor en dag fylt med læring, samhold og konkurranse venter. Her er hva som venter deg:

⏰ Tidsplan:

09:00: Registrering og Ankomst
09:30: Start av Treningssesjon med Diverse Øvelser
11:30: Kort Pause
12:30: Kamp mot Vanersborg Rugbyklubb fra Sverige
Fra kl. 14:00:
Mat vil bli servert etter kampen for å fylle på med energi og humør!

Dette er en gylden mulighet for lovende rugbyentusiaster til å forbedre ferdighetene sine, knytte bånd med medspillere, og oppleve spenningen ved konkurranse mot våre venner fra Vanersborg Rugbyklubb.

Aldersgruppe: Kampen er eksklusivt åpen for deltakere mellom 16 og rett under 18 år. Imidlertid kan unntak gjøres for de som er 15+ og i form til å spille i en høyere kategori.

For eventuelle spørsmål eller for å bekrefte din deltakelse, nøl ikke med å ta kontakt med oss.

Pat

🏉 National Junior Rugby Training Camp Announcement.

Dear all,
Prepare to dive into the world of rugby excitement! We’re delighted to announce our National Junior Training Camp set to take place in Oslo on Saturday, April 20th.

Camp Open to Participants Aged 14 to Just Under 18 Years Old

Gather with us at Sagene starting promptly at 9:00 AM, where a day brimming with learning, camaraderie, and spirited competition awaits. Here’s what awaits you:

⏰ Schedule:

9:00 AM: Registration and Arrival
9:30 AM: Commencement of Training Session featuring Various Drills
11:30 AM: Brief Intermission
12:30 PM: Face off against Vanersborg Rugby Club from Sweden
2:00 PM onwards:
Food will be served following the game to replenish energy and spirits!

This presents a golden opportunity for budding rugby enthusiasts to refine their skills, forge connections with fellow players, and experience the thrill of competitive play against our counterparts from Vanersborg Rugby Club.

Age Group: The game is exclusively open to participants aged between 16 and just under 18 years old.However exeptions can be made for those who 15+ and in shape to play higher category.

For any inquiries or to confirm your attendance, don’t hesitate to get in touch with us.

Lurer du på noe?

    Kontakt oss

    Close Button