22. til 27. august arrangerer vi Superweek for Women i Oslo i samarbeid med Rugby Europe. Hensikten med kursene er

Etter at alle klubbene i NRF har meldt inn sine tall til Idrettsregistreringen kan vi vise til en vekst på 14 prosent i 2022.

Norges Rugbyforbund har fått forlenget våre regler vedrørende barnidrett i to år. Dette er gjelden regler frem til 2026: NIF

Viktig kunngjøring fra styret i NRF vedrørende hodeskader i rugby.

I overensstemmelse med Norges Rugbyforbunds lov § 11 har styret gleden av å innkalle til digitalt Ting 2023 10. juni kl 12.00
  I overensstemmelse med Norges Rugbyforbunds lov § 11 har styret gleden av å innkalle til digitalt Ting 2023 10

I samarbeid med Oslo Idrettskrets og NFF Oslo inviterer vi til antidoping seminar i Oslo 18.april kl.18:30-20:30 (Meet Ullevål).

  Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2022, det vil si med fakturadato i 2022. Det skal fordeles 36

Norges Rugbyforbund region Øst sitt årsmøte går av stabelen mandag 27. mars kl. 19. Møtet er digitalt. Årsmøtet er regionens høyeste myndighet, og bestemmer rammene for aktivitet i regionen.

Close Button