Styret har vedtatt nye priser for lisens i 2024. Vi jobber med å få lagt inn lisenser i Profixio, enn så lenge betales disse på Vipps.

Spillemidler til utstyr 2023 Det er nå klart for en ny søknadsrunde for spillemidler til utstyr. Ordningen omfatter utstyr kjøpt

 Grøn lag er idrettens løsninger for klima, natur og miljø!

Idrettstinget har vedtatt en rekke lovendringer som gjør det enklere å drive en liten klubb.

For deg som ønsker å lære mer om rugby har vi et stort og variert tilbud med nettkurs, online-kurs og fysiske kurs.

Påmelding er åpen for å melde på laget ditt til NM i snørugby

Her er alle støtte- og tilskuddsordningene for idrettslag i 2024.

Nå er det bare å glede seg til neste sesong!

Her er tabellen for Rugby 7s

Close Button