Første skandinaviske sommerleir arrangert

I helgen var Skien igjen fokuspunktet for alt som har med rullestolrugby å gjøre! Denne gangen var det rundt 6

I helgen var Skien igjen fokuspunktet for alt som har med rullestolrugby å gjøre! Denne gangen var det rundt 6 forskjellige nasjonaliteter til stede! Adam Frost fra Canadian Wheelchair Rugby var til stede på ledende trenerklinikker, den polske internasjonale dommeren Jaroslaw Malec hjalp til med å forbedre dommerne, og vi hadde spillere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge, hvorav 16 representerer deres land. Det var absolutt en helg med sikte på fremtiden og hjelpe spillerne med å nå nye nivåer av ferdigheter og kunnskap!

Skien Fritidspark gjorde en kjempejobb med å arrangere dette arrangementet akkurat som de gjorde for NM forrige måned. Fasilitetene er suverene, idrettshallen gir god plass til flere spill og øvelser som kan spilles samtidig. Så tilbake på hotellet er det konferanserom tilgjengelig for vår bruk når trenere, dommere eller til og med klassifiseringsdommerne trengte å orientere spillere om de nye reglene.

Det neste store arrangementet på Skien Fritidspark er ikke langt unna. Tirsdag 6. september har vi åpningsseremoni for European Qualification Championship i rullestolrugby! Ja, en europeisk internasjonal rugbyturnering kommer til Norge. Hvis du har tid denne uken, sørg for å komme deg ned til Skien for å få med deg en kamp eller to!

English:

Over the Weekend, Skien was once again the focus point for all things wheelchair rugby! This time, there were around 6 different nationalities in attendance! Adam Frost from Canadian Wheelchair Rugby was in attendance to leading coaching clinics, Polish International referee Jaroslaw Malec was helping levelling up referees and we had players from Denmark, Sweden, Finland and Norway, 16 of which represent their countries. It certainly was a weekend with the sights set clearly on the future and helping the players reach the new levels of skill and knowledge!

Skien Fritidspark did a great job hosting this event just as they did for the NM last month. The facilities are superb, the sports hall gives plenty of room for multiple games and drills to be played at once. Then back at the hotel, there are conference room s available for our use when coaches, refs or even the Classification judges needed to brief players on the new rules.

The next big event at Skien Fritidspark is not far away. On Tuesday 6th of September we will have the opening ceremony for the European Qualification Championship in Wheelchair Rugby! That’s right, a European international rugby tournament is coming to Norway. If you have any time that week, make sure you get down to Skien to catch a game or two!

Close Button